Executive Protection Program

BSC levert een persoonlijk protectie programma aan individuele personen die uit hoofde van hun positie binnen een organisatie en/of leden van vermogende families (family security program) bescherming nodig hebben, hetzij tijdelijk dan wel permanent. BSC verleent deze service ook aan overheden/diplomaten, burgemeesters en wethouders en bekende nationale- en internationale acteurs/artiesten.
De uitgebreide wereldwijde (Qua Patet Orbis) kennis en ervaring op het terrein van persoonsbeveiliging onder andere in Europa, het Midden-Oosten (hoog risicolanden) en Afrika (EMEA), staan garant voor een perfecte en stipte planning, organisatie, voorbereiding en uitvoering.

Het advies is gebaseerd op de persoonsgebonden risico’s en het dreigingsniveau van de Te Beschermen Persoon (TBP). Bij de inzet van personal protection wordt rekening gehouden met de wens van de klant en een zo minimaal mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

High Level Personal Protection voornamelijk door op de achtergrond genomen beveiligingsmaatregelen (Intelligent Security Solutions). Indien nodig aangevuld middels de inzet van preventief observanten of persoonsbeveiligers. BSC zal de klant geheel ontzorgen v.w.b. de veiligheid van de TBP/familie door maatwerk.

Ontzorging door bijvoorbeeld:
• 24/7/365 bereikbaarheid en inzetbaarheid
• Advies en liaison voor de diverse installateurs
• Liaison t.b.v. de meldkamer, bewakingsorganisatie, sleutelhouder en Politie
• Quick Security Scan (review bestaande beveiligingsmaatregelen)
• Risicoanalyse en/of Dreigingsanalyse
• Advies beveiligingsmaatregelen woning en/of kantoor
• BSC Protective Intelligence Program (Intelligence Driven Security)
• Security Briefing (security awareness)
• Inzet Preventieve Observatie
• Inzet Beveiligend chauffeur
• Inzet Close Protection
• Inzet technische hulpmiddelen

BSC zal na een intakegesprek een Plan van Aanpak opstellen welke op uw wensen zal worden afgestemd. Het executive protection program kan desgewenst bestaan uit (één of een aantal van) bovenstaande onderdelen. Het zogenaamde VIP abonnement wordt op maat samengesteld.

Gezien de vertrouwelijke aard van deze service, zal BSC alleen in een persoonlijk onderhoud met de cliënt de opzet en uitvoering van deze service nader toelichten.