Business-Security-Company_home_bscbv

Discretion
is paramount

Here's room for the intro

Our services

Erkend beveiligings- en recherchebureau

BSC is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid als:
• Particuliere Beveiligingsorganisatie onder vergunningnr. ND 652
• Particulier Onderzoeksbureau onder vergunningnr. POB 175
• BSC is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnr. m1593695
• BSC is een door de SBB erkend praktijkleerbedrijf

Over ons