Predictive Profiling

Het vroegtijdig onderkennen van afwijkend gedrag
Herkent u tijdens uw werk op een drukke plek, zoals op een station of bij een groot evenement, potentieel gevaar? Onderneemt u actie zodra een incident heeft plaatsgevonden? Het scannen van (massale groepen) mensen op crimineel, gewelddadig en/of terroristisch gedrag is ook voor velen een uitdaging. Hoewel begrijpelijk, maar vaak wordt pas achteraf actie ondernomen wanneer zich een strafbaar feit of een incident met de nodige gevolgen heeft voorgedaan. De training 'Predictie Profiling' (Alerter aan het werk) geeft u handvatten om in plaats van repressief op te treden meer proactief en preventief te gaan werken. U leert op een andere manier waar te nemen en afwijkende gedragingen of verdachte indicatoren te herkennen. Ook leert u gesprekstechnieken om het publiek op een effectieve manier aan te spreken. Vanuit een 'onderbuikgevoel', dat u baseert op (vermeend) afwijkend gedrag, beslist u of iets of iemand daadwerkelijk een bedreiging vormt en onderneemt u actie.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor eenieder die werkt in het openbare domein en op basis van proactief en preventief werken in staat wil zijn vroegtijdig afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren te herkennen om daarop effectief te kunnen reageren.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkgerichte training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:
• Kijken naar (het gedrag van) mensen in het openbare domein
• Herkennen van het gevoel 'dat er iets niet klopt' (onderbuikgevoel)
• Ontdekken hoe je iemand kunt aanspreken (gesprekstechnieken)
• Wat vertelt de reactie van iemand over zijn bedoelingen
• Het verschil in reacties van mensen die goed- en kwaadwillend zijn
• Mensen die kwaadwillend zijn laten voelen dat ze gezien worden
• Klantgericht en veilig werken.

Doelstelling
Na deze training kunt u verdachte indicatoren en afwijkend gedrag van mensen detecteren, besluiten of er een sprake is van een dreiging en weet u daarop actie te ondernemen. U beheerst de nodige gespreks- en interviewtechnieken voor effectieve communicatie met het publiek. U bent in staat handelend op te treden conform het 'Stappenplan POINT' Proactieve Observatie en Interventie training.
Deze opleiding wordt in samenwerking met Valentijn OTC verzorgd. Na de training ontvangt u een certificaat van deelname.