IED-Awareness

Gezien jaarlijks het aantal valse bommeldingen toeneemt heeft BSC besloten om een training IED-Awareness (inclusief assistent bomverkenner) op te zetten. De afkorting IED staat voor Improvised Explosive Device.

De training is bestemd voor personen die uit hoofde van hun functie met bommeldingen te maken kunnen krijgen, zoals leidinggevende functionarissen, leden calamiteitenteams, stafmedewerkers, persoonsbeveiligers, beveiligingsmedewerkers, brandwachten, BOA's alsmede receptiepersoneel.

Een juiste analyse van de bommelding met daarop gevolgd een deskundige zoekprocedure kan in de meeste gevallen een ontruiming voorkomen. De continuïteit binnen de organisatie wordt niet verstoord en er vind geen omzetderving plaatst en/of toename van onnodige kosten.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 071-5601640 of per mail; info@bscbv.com