Preventieve Observatie

Preventieve observatie is er op gericht om reeds in een zo vroeg mogelijk stadium criminele activiteiten te onderkennen en om daar vervolgens actie op te ondernemen. Preventieve observatie betreft in feite de uitvoering van een permanente dreigingsanalyse uitgevoerd door specialistische observanten op een onopvallende en discrete wijze.
De voorbereiding van bijvoorbeeld gijzelingen kenmerkt zich door breedvoerige observaties van de daders en juist deze handelingen worden door de observanten van BSC tijdig herkent.

Het is vanzelfsprekend dat deze dienstverlening discreet wordt uitgevoerd door integere professionals.