Persoonsbeveiliging

Diverse personen hebben momenteel uit hoofde van hun functie of financiële draagkracht behoefte aan bescherming van persoon, privacy of welzijn. Wij geven die bescherming: tijdelijk of permanent. Niet met name te noemen 'captains of industry' en nationaal en internationaal bekende acteurs en artiesten maken gebruik van onze diensten.
De invulling van een persoonsbeveiligingsopdracht geschiedt nadat een persoonlijk onderhoud heeft plaatsgevonden tussen de opdrachtgever en BSC. Op deze wijze kan een optimale werkwijze, gebruik makend van de juiste (persoonsbeveiliging)diensten, worden overeengekomen wat geheel is afgestemd op de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever.

High Level Personal Protection >> Low Profile Execution!

De doelstellingen zijn:
o Maximale veiligheid met minimale inbreuk op de privacy;
o Maximaal veiligheidsgevoel;
o Door vertrouwen in BSC, het uit handen geven van uw veiligheidszorg (ontzorgen!).

Close protection

Indien het dreigingsbeeld daartoe aanleiding geeft of indien de opdrachtgever hiertoe verzoekt, kan worden overgegaan tot persoonsbeveiliging (Close Protection).

De persoonsbeveiligers (bodyguards) van BSC houden zich in een “Close Protection” situatie op in de directe nabijheid van de cliënt. Vanzelfsprekend zullen zij hun werkzaamheden uiterst discreet uitvoeren. Naast een beveiligende taak zullen de persoonsbeveiligers ook d.m.v. hun servicegerichtheid hun toegevoegde waarde bewijzen.
Bij de inzet van persoonsbeveiliging zal een vaste, beperkte groep BSC medewerkers ingezet worden. Zij beschikken over ruime ervaring in dit vakgebied, onder andere opgedaan bij diverse overheidsdiensten. Onze 'operatives' zijn afkomstig van zogenaamde Special Operations Forces. Inmiddels heeft BSC reeds haar sporen verdiend met de uitvoering van Close Protection van politici en diplomaten in risicovolle gebieden (hostile areas).

Een andere werkwijze van persoonsbeveiliging is Preventieve Observatie.

BSC levert een maatwerk family security program (Executive Protection Program) t.b.v. de VIP en/of gezinsleden.

Persoonsbeveiliging inhuren: