Elektronisch onderzoek (TSCM)

Technical Surveillance Counter Measures (TSCM)
“TSCM can be best defined as the systematic, physical and electronical examination of a designated area by properly trained, qualified and equipped persons in an attempt to discover electronic eaves-dropping devices, security hazards or security weaknesses.”

TSCM wordt ook wel een elektronisch veiligheidsonderzoek (EVO) genoemd, dan wel debugging of sweepen. Bovenstaand EVO wordt uitgevoerd met de meest recente detectie apparatuur, door hiervoor specifiek opgeleide onderzoekers en vindt plaats bij vermoedens van industriële spionage of bedrijfsspionage. BSC is een expertisebureau onder andere gespecialiseerd in counter- of contra intelligence.

Het TSCM omvat het fysiek en technisch inspecteren van gebouwen en apparatuur, door middel van state of the art anti opnameapparatuur. U staat er misschien niet bij stil, maar er bestaat wel degelijk kans op de aanwezigheid van afluisterapparatuur binnen uw bedrijf, woning of auto. Uw bedrijf kan hierdoor ernstige risico’s lopen op het uitlekken van vertrouwelijke informatie en hiermee de privacy en continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.