Security Risk Management

Binnen een instelling of onderneming kan BSC het security risk management voor haar rekening nemen. Op basis van een zorgvuldige risicoanalyse wordt een integraal beveiligingsplan opgesteld. Hierdoor kan bij calamiteiten adequaat worden gereageerd. Continuïteit van de normale bedrijfsgang staat hierbij voorop.

In overleg met u wordt per case een totaal Risk Management Plan verzorgd, waarbij uw persoonlijk functioneren en de normale bedrijfsgang vanzelfsprekend voorop staan.
Hierdoor is BSC in staat om het totale risicobeheer van uw persoonlijk welzijn en dat van uw familieleden, panden, evenementen, hotels of elk ander object, te bewerkstelligen. Security management in optima forma, waarbij hooggekwalificeerde medewerkers, onopvallend of geüniformeerd, zorgdragen voor een optimale beveiliging. Preventief door bijvoorbeeld een grondige bomverkenning van het te beveiligen object of evenement. BSC verzorgt alle organisatorische, technische en fysieke maatregelen. De nieuwste beveiligingstechnieken (high-end technologie) worden hierbij door de security consultant aangewend.

Security management in risicogebieden.

Naast het security risk management voor bedrijven die opereren op de Nederlandse markt zijn wij ook in staat om voor internationaal opererende cliënten zogenaamde “political and environmental risk- en security audits” uit te voeren.

Voor cliënten die van plan zijn om zich in bepaalde risicovolle landen of regio’s te vestigen, business te genereren of een partnership willen aanvaarden, inventariseren en beoordelen wij de bijkomende risico’s en doen aanbevelingen om passende maatregelen te treffen. De eventuele risico’s worden door ons beoordeeld naar aanleiding van internationaal erkende risico modellen.

Door gebruik te maken van ons eigen uitgebreide en betrouwbare intelligence network en gebruikmaking van de intelligence services van bevriende relaties en naties, verkrijgen wij een uitstekend beeld van de meest actuele stand van zaken in een bepaalde stad, regio of land. Op deze wijze kunnen wij onze cliënt antwoorden bieden op voor hen cruciale vraagstukken. Tevens zijn wij in staat een prognose samen te stellen voor eventuele toekomstige scenario’s.