Security Audits

Het doel van een security audit is het identificeren van risico’s die de kernprocessen van een organisatie kunnen ontwrichten en daarmee de bedrijfscontinuïteit van de organisatie in gevaar brengt. Na het identificeren van deze risico’s worden de dreigingen die kunnen leiden tot het risico onderzocht en de potentiële consequenties van het escaleren van de geïdentificeerde risico's geanalyseerd. De aanwezige preventieve- en repressieve beveiligingsmaatregelen worden overwogen waarna er een evaluatie en eventuele aanbevelingen worden gedaan om de risico’s van uw organisatie te beperken tot een zo laag als redelijkerwijs mogelijk niveau.

Woning

Tijdens een security audit van een woning wordt de bestaande situatie beschouwd en naar aanleiding daarvan advies verstrekt. Dit om vervolgens weloverwogen te besluiten v.w.b. de te nemen beveiligingsmaatregelen voor de betreffende woning.
Tijdens een security audit doen wij gericht onderzoek en/of kijken wij naar de samenhang van de eventueel reeds bestaande (huidige) beveiligingsmaatregelen. In dit geval is de werkwijze een zogenaamde Quick Security Scan en eventueel beoordeling van de ingekomen security gerelateerde offertes.
BSC kan u behulpzaam zijn door het verstrekken van adviezen m.b.t. het inbraaksignaleringssysteem, het CCTV-systeem en de alarmopvolging. BSC is echter geen installateur en niet verbonden aan een leverancier.
Bij reeds geïnstalleerde veiligheidssystemen kan BSC u ontzorgen door het optreden als contactpersoon naar beveiligingsorganisaties zoals de installateurs, de meldkamer(s) en dergelijke.

Bedrijven

Indien gewenst kan Business Security Company (BSC) uw supply chain risico’s in kaart brengen. Na een security audit (met “0” meting en review van bestaande veiligheidsmaatregelen) zal BSC een risicoanalyse (risk assessment) uitvoeren om de potentiële risico’s te identificeren en evalueren. Op basis van de risicoanalyse verstrekt BSC een adviesrapport met aanbevelingen ter beveiliging van bijvoorbeeld uw warehouse facility of waarde transporten, rekening houdende met uw specifieke wensen. Desgewenst verzorgd BSC voor u de ontwikkeling en implementatie van diverse essentiële Organisatorische-, Bouwkundige-, Elektronische- en Reactieve (O-B-E-R) beveiligingsmaatregelen.

Secure warehousing or in-transit storage
De BSC security consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van beveiligingsmaatregelen m.b.t. de opslag en vervoer van zogenaamde High Value Theft Targeted cargo (HVTT). BSC kan de Logistic Service Provider (LSP) ondersteunen bij de security audit voor het verkrijgen van een van de TAPA Transported Asset Protection Association) certificeringen: ‘TAPA Facility Security Requirements FSR’, ‘TAPA Truck Security Requirements TSR’ of ‘TAPA Parking Security Requirements PSR”. Voorafgaand aan het certificatietraject kan BSC voor u een pre-audit uitvoeren. Deze GAP-analyse verstrekt de opdrachtgever inzicht in de maatregelen die nog aangepast dienen te worden om te voldoen aan de eerdergenoemde TAPA FSR of TAPA TSR eisen.