Risicoanalyse

Organisaties staan vaak bloot aan tal van dreigingen met de daaraan samenhangende risico’s. Een risico bestaat uit de kans dat de dreiging werkelijkheid wordt, en het gevolg hiervan. Vaak worden de dreigingen tijdig opgemerkt en wordt er adequaat op geanticipeerd, maar soms leiden organisaties flinke verliezen door slecht risicomanagement, waar risicoanalyse een onderdeel van is. Risicoanalyse helpt organisaties om de dreigingen in kaart te brengen waarna er mogelijk passende maatregelen genomen worden.

Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg. De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces.

Door middel van de risicoanalyses worden schattingen gemaakt van de gelopen risico’s. Hierbij gaan wij uit van mogelijke scenario’s, waarna vaak een ‘worst case’ en ‘best case’ scenario ontstaat.