Security Consultancy

Security risk management & bedrijfsrecherche, persoonsbeveiliging & transportbeveiliging en red teaming

Van het opstellen van een risicoanalyse, vaststellen van het securitybeleid tot het implementeren van de beveiligingsmaatregelen en procedures. De BSC security consultants kunnen u ondersteunen op het gehele domein van security riskmanagement. Als onafhankelijk bureau kunnen wij u adviseren om de vastgestelde risico’s en/of dreigingsscenario’s te beheersen. Het waarborgen van de veiligheid van personen en de continuïteit van bedrijven, overheden of organisaties (INGO’s) staat hierbij voorop!

Als eerste zal BSC op systematische wijze informatie vergaren via open en gesloten bronnen. Na analyse daarvan zal BSC verdere stappen ondernemen voordat beveiligingsadvies wordt verstrekt. De security consultant wordt hierbij ondersteund door de onderzoeksafdeling van BSC. Gezien de hedendaagse (moderne) dreigingen is deze vorm van Intelligence Driven Security een noodzaak.


 • Security Risk Management

  Binnen een instelling of onderneming kan BSC het security risk management voor haar rekening nemen. Op basis van een zorgvuldige risicoanalyse wordt een beveiligingsplan opgesteld.
  Lees verder
 • Executive Protection Program

  BSC levert een persoonlijk protectie programma aan individuele personen die uit hoofde van hun positie binnen een organisatie en/of leden van vermogende families (family security program) bescherming nodig hebben, hetzij tijdelijk dan wel permanent.
  Lees verder
 • Risicoanalyse

  Risicoanalyse helpt organisaties om de dreigingen in kaart te brengen waarna er mogelijk passende maatregelen genomen worden.
  Lees verder
 • Security Audits

  Het doel van een security audit is het identificeren van risico’s die de kernprocessen van een organisatie kunnen ontwrichten en daarmee de bedrijfscontinuïteit van de organisatie in gevaar brengt. Na het identificeren van deze risico’s worden de dreigingen die kunnen leiden tot het risico onderzocht en de potentiële consequenties van het escaleren van het risico geanalyseerd.
  Lees verder
 • Red Teaming / Penetratietest

  Red Teaming of Penetratietest is een uitgebreide test of de genomen beveiligingsmaatregelen en procedures binnen de organisatie voldoen en worden nageleefd.
  Lees verder
 • Cyber Security Assessment

  Tegenwoordig brengt het toenemende aantal computers, servers en routers binnen bedrijven, maar ook bij particulieren steeds meer beveiligingsrisico’s met zich mee. U kunt hierbij denken aan diverse beveiligingslekken (bedrijfs)spionage, securitypatches, wardriving, encryptie, phishing, malware, virussen, spyware en spam).
  Lees verder