Pre-/in-employment screening

Wie heeft u in dienst? Wie neemt u in dienst? Heeft de sollicitant zijn diploma niet vervalst? Is de opgegeven werkervaring niet verzonnen? In vele organisaties is tegenwoordig de pre- en in-employmentscreening onderdeel van het personeelsbeleid.

Employment screening is een onderzoek, waarbij informatie wordt verzameld over het arbeidsverleden van (nieuw aan te nemen) medewerkers, waarmee zij kunnen worden gecheckt op onder andere hun integriteit en betrouwbaarheid.

Een dergelijk integriteitsonderzoek kan uitgevoerd worden ten behoeve van zowel de aanwerving van nieuwe medewerkers (pre-employment screening) alsmede bij een reeds aangenomen medewerker (in-employment screening) bijvoorbeeld t.b.v. bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies. Het vooraf screenen van nieuwe medewerkers is een preventieve procedure om te voorkomen dat men medewerkers aanneemt die achteraf niet blijken te passen in het functieprofiel.

Opdrachtgever ontvangt een uitgebreid rapport waarin bevindingen staan vermeld m.b.t. betrouwbaarheid, loyaliteit en inzet (ziekteverzuim) van de betrokkene.