Observatie

In sommige gevallen kan het voor de objectieve waarheidsvinding bij fraudeonderzoek, zoals verzuimfraude, noodzakelijk zijn om personen en/of handelingen te observeren. Indien er bijvoorbeeld vermoedens en aanwijzingen zijn dat uw medewerker(s) zich onterecht ziek heeft gemeld of anderszins onrechtmatig afwezig is, kan deze onderzoeksmethode uiteindelijk worden gehanteerd. Met deze buitendienstcontrole kan bewijs vergaard worden van dit onrechtmatig handelen waarmee u de werknemer kan confronteren.

Observatie is het heimelijk gadeslaan van personen, objecten en situaties teneinde informatie te vergaren. BSC beschikt over professionele rechercheurs (observanten) die jarenlange ervaring hebben in zowel het statisch- alsmede dynamisch observeren van personen en handelingen (gedragingen). Ter ondersteuning van het observatieteam kunnen technische hulpmiddelen onopvallend worden ingezet voor de bewijslast. Denk hierbij aan het maken van foto- en/of video-opnamen, plaatsing heimelijke camera’s of de plaatsing van een GPS Tracking & Tracing systeem (baken).

Observatie wordt onder andere toegepast bij:
o vermeend onrechtmatig ziekteverzuim
o het vermoeden van overtreding van een overeengekomen concurrentiebeding
o vermeende ongeoorloofde nevenactiviteiten
o het doen van proefaankopen, Mystery Guest Onderzoek, etc.
o het vermoeden van plegen van diefstal/verduistering in dienstbetrekking
o controle van een buitendienstmedewerker