Fraudeonderzoek

Ten behoeve van haar cliƫnten verzamelt BSC bewijslast en verschaft deze bruikbare informatie ten behoeve van civiele of strafrechtelijke zaken. Alle door BSC vervaardigde onderzoeksrapportages zijn wettelijk getoetst en kunnen zonder meer in een rechtszaak worden gevoegd.

BSC kan doeltreffend en discreet acties ondernemen om de gevolgen van diverse vormen van fraude snel en adequaat op te lossen. BSC beschikt over gediplomeerde en ervaren onderzoekers en specialisten die snel en efficiƫnt de nodige informatie kunnen traceren om frauduleuze zaken zorgvuldig en discreet aan het licht te brengen. BSC voert alle recherchewerkzaamheden uit met in achtneming van de meest recente wetgeving. Daarnaast conformeert BSC zich aan Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de Privacygedragscode.
Indien de frauduleuze handelingen verder reiken dan onze landsgrenzen, kan BSC terugvallen op een wereldwijd netwerk van professionele particuliere rechercheurs die elk op hun vakgebied gerichte ondersteuning kunnen bieden om uw problemen op te lossen.

Enkele soorten fraude:
o Intellectuele eigendomsfraude
o Declaratiefraude (kosten/uren)
o Onrechtmatig Ziekteverzuim
o Concurrentiebeding
o Verzekeringsfraude
o Handelsfraude
o Toeslagenfraude
o Kasfraude
o Faillissementsfraude
o Identiteitsfraude
o Internetfraude
o Oplichting
o Uitkeringsfraude
o Alimentatiefraude
o Acquisitiefraude
o Valsheid in geschrifte