Onderzoeken

Business Security Company (BSC) kan doeltreffend en discreet acties ondernemen om de gevolgen van diverse vormen van fraude snel en adequaat op te lossen. BSC beschikt over gediplomeerde en ervaren onderzoekers (privé-detective) en specialisten die snel en efficiënt de nodige informatie kunnen traceren om frauduleuze zaken zorgvuldig en discreet aan het licht te brengen. BSC is dan ook het 4e oudste particuliere recherche- en onderzoeksbureau van Nederland.

Na een intakegesprek zal een Plan van Aanpak worden opgesteld. In overleg worden de onderzoekstappen bepaald. Na het (fraude)onderzoek wordt een verslag van bevindingen opgesteld. Het BSC eindrapport is bruikbaar in juridische procedures. Wij hechten er waarde aan te vermelden dat wordt gewerkt binnen het wettelijk kader van de Privacygedragscode voor Particuliere Onderzoeksbureaus. De recherchewerkzaamheden worden verricht met in achtneming van de meest recente wetgeving. Daarnaast conformeert BSC zich aan de regelgeving van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR).

Indien de frauduleuze handelingen verder reiken dan onze landsgrenzen, kan BSC terugvallen op een wereldwijd netwerk van professionele particuliere rechercheurs die elk op hun vakgebied gerichte ondersteuning kunnen bieden om uw problemen op te lossen.


 • Observatie

  In sommige gevallen kan het voor de objectieve waarheidsvinding bij fraudeonderzoek, zoals verzuimfraude, noodzakelijk zijn om personen en/of handelingen te observeren.
  Lees verder
 • Fraudeonderzoek

  Ten behoeve van haar cliënten verzamelt BSC bewijslast en verschaft deze bruikbare informatie ten behoeve van civiele of strafrechtelijke zaken.
  Lees verder
 • Intellectueel eigendomsrecht

  BSC heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd in het intellectueel eigendomsrecht, het opsporen en bestrijden van handel in namaakartikelen van gedeponeerde, beschermde handelsmerken.
  Lees verder
 • Pre-/in-employment screening

  Employment screening is een onderzoek, waarbij informatie wordt verzameld over het arbeidsverleden van (nieuw aan te nemen) medewerkers, waarmee zij kunnen worden gecheckt op onder andere hun integriteit en betrouwbaarheid.
  Lees verder
 • Mystery Guest Onderzoek

  Mystery Guest Onderzoek (MGO), ook wel Mystery Shopping Onderzoek genoemd, betreft het inzetten van onderzoekers, met als doel het vergaren van informatie dan wel bewijs.
  Lees verder